ارائه دهنده خدمات شناسایی و پی جویی، سنجش از دور، تهیه نقشه زمین شناسی، مطالعات ژئوشیمیایی، نقشه برداری، مطالعات ژئوفیزیک و پتانسیل یابی محدوده های معدنی
کارشناسی دادگستری در امور معادن

کارشناسی 

تجهیزات شرکت

دستگاه ژئوفیزیک مگنتومتری و ژئوالکتریک

پهباد نقشه برداری

دوربین نقشه برداری لایکا

جی پی اس و تجهیزات نمونه برداری

همکاری با شرکتهای

ایمیدرو، شرکت پارس اولنگ، شرکت آویدرایان فرداد و . . .

نرم افزارها

DataMine, AutoCAD Geosoft ,ArcGIS

ENVI, ER Mapper, SPSS,  Mag3d, Matlab